Dagactiviteiten, werk en leren

Dagactivering, arbeidsactivering, werken en leren zijn belangrijke middelen om mensen te laten meedoen in de maatschappij.

Daarom zijn dagactivering, begeleiding naar werk en begeleid leren belangrijke onderdelen van het dienstenaanbod van RIBW GO.

Dagactivering bestaat niet alleen uit inloop en ontmoeting, maar er zijn ook recreatieve, educatieve of arbeidsmatige activiteiten waaraan u kunt meedoen. We gaan daarbij uit van uw wensen en mogelijkheden. Veel activiteiten worden bij u in de buurt of in de wijk georganiseerd. 

Samen bekijken we waar u staat en waar u zou willen en kunnen staan. Dan gaan we aan de slag en maken een plan om aan de voor u beste oplossing te werken.>> Aanmelden