Ontwikkelmogelijkheden

RIBW GO is een lerende organisatie waarbij de ontwikkeling van de organisatie aansluit bij de ontwikkeling van de medewerkers.

Visie RIBW GO en haar medewerkers
Zonder medewerkers kunnen we mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen niet begeleiden. De medewerkers zetten zich zo goed mogelijk in voor de cliënten en de organisatie. Uiteraard hebben zij ook wensen en ambities met betrekking tot hun werk, zoals persoonlijke ontwikkeling, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Wij als organisatie bieden onze medewerkers hiervoor verschillende mogelijkheden. Kortom, de medewerkers zijn er voor RIBW GO, maar RIBW GO is er ook voor haar medewerkers.

Interne opleidingen en loopbaanontwikkeling
De ontwikkeling van medewerkers is één van de hoofdambities van RIBW GO. Het bieden van deskundigheidsbevordering vormt dan ook een belangrijk onderdeel. Wij hebben een eenduidig opleidingsprogramma waardoor voor alle medewerkers inzichtelijk is wat de basismogelijkheden zijn met betrekking tot opleidingen gericht op de eigen loopbaan, passend bij de huidige functie en de gewenste toekomstige functie. Hiernaast hanteren wij een actief loopbaanbeleid waarbij de doorstroom van interne medewerkers naar interne functies wordt gestimuleerd en de mogelijkheid voor eigen initiatief van medewerkers wordt geboden.

Optimale 'fit' tussen organisatie en medewerker
Ons uitgangspunt is een optimale 'fit' tussen wat een medewerker wil bereiken en wat hij of zij kan ontwikkelen en welke doelen de organisatie wil bereiken. Door de ambities van de medewerkers in beeld te hebben, wordt actief ingespeeld op loopbaanwensen en vindt afstemming plaats met de mogelijkheden binnen de organisatie. Hierdoor ontstaan meer doorstroommogelijkheden.

Individueel loopbaanbudget
Voor elke medewerker van RIBW GO wordt een individueel loopbaanbudget gereserveerd. Met dit budget kan een opleiding of cursus worden gevolgd die voortvloeit uit het persoonlijk ontwikkelplan of noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.