Ontwikkeling en opleiding

RIBW GO is een lerende organisatie. Ontwikkeling is bekwaam worden én bekwaam blijven. Daarom stimuleren en bevorderen we de deskundigheid van onze medewerkers.

Binnen de RIBW GO vinden we leren en ontwikkelen belangrijk.  We gaan hierbij  uit van eigenaarschap en zelfregie.  Onze medewerkers leren dagelijks op de eigen werkplek, door feedback, collegiaal advies, reflectie en kennisdeling.  Er zijn verschillende opleidingen en trainingen waar medewerkers gebruik van kunnen maken , passend bij wat teams en individuele medewerkers nodig hebben.

We werken met een leerportaal. Iedere medewerker heeft  vanuit een eigen persoonlijke pagina de regie over het inschrijven op en annuleren van een cursus en  het bewaken van de deskundigheid. We maken, naast klassikale trainingen, ook veel gebruik van E-learning.

Leerportaal voor medewerkers