Herstelgerichte activiteiten

RIBW GO biedt verschillende herstelgerichte activiteiten aan zoals:

Herstelwerkgroep

In twee wekelijkse bijeenkomsten leer je aan de hand van thema’s meer inzicht te krijgen in wat voor jouw leven belangrijk is. Onderwerpen zijn o.a.: wat zijn je valkuilen, waar heb jij steun aan en wat zijn jouw talenten. In deze groep zitten allemaal mensen met een psychische beperking en de groep wordt ook begeleidt door mensen met een psychische beperking die aan hun Herstelproces hebben gewerkt.

Alles gericht op de toekomst!

Aan deze groep kan je deelnemen zolang jij het nodig hebt.

Cursus “ Herstellen doe je Zelf”

Twaalf bijeenkomsten waarin ervaringen uitgewisseld worden en praktisch geoefend op diverse onderwerpen. Je verkent je eigen herstelmogelijkheden, zodat je weer de regie over je leven kan (her) nemen