Werken aan herstel

Leven met een psychische beperking is niet eenvoudig. Het leren accepteren van de beperkingen die je psychische kwetsbaarheid met zich mee brengt kan lastig zijn. Maar zeker ook het (her)vinden van je eigenwaarde, je mogelijkheden en talenten is een zoektocht. Je bent niet je beperking, je hebt een beperking. Uitgaan van je talenten en mogelijkheden, rekening houdend met je beperking, dat is Herstel.

RIBW GO heeft werken aan herstel daarom als leidraad bij de ondersteuning. Werken aan Herstel kan onder andere door:

  • Gesprekken met een ervaringsdeskundige

  • Deelname aan een Herstelgroep of cursus Herstel

  •  Deelnemen aan inloopmiddagen

  •  Op zoek naar een passende daginvulling