Wat je hebt

Wat je hebt is niet wie je bent. Het maakt wel onderdeel uit van de manier waarop je leeft en de keuzes die je maakt.

RIBW professionals zijn praktisch en positief ingesteld en gericht op het herstel van de cliënt. Medewerkers zijn minimaal geschoold in de GGZ op MBO-niveau en vaak gespecialiseerd in één of meer ziektebeelden. RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) heeft veel ervaring met cliënten met

  • Autisme
  • Dubbeldiagnose (verslavingsproblematiek)
  • Schizofrenie
  • Korsakov
  • Meervoudige persoonlijkheidsstoornis  


En met

  • Justitiële cliënten
  • Dak- en thuislozen
  • Gezinnen
  • Jonge ouders met psychiatrische problematiek
  • Jeugd  


De zorgprofessionals van RIBW GO delen hun kennis en ervaring met elkaar, met ervaringsdeskundigen en met andere organisaties. Zo leren we van elkaar.