Eigen regie

Ieder mens wil graag zelf bepalen hoe hij of zij het leven vormgeeft. Bij de ondersteuning die je krijgt van RIBW GO is eigen regie het uitgangspunt. Dat gaat het beste als zorgprofessionals zelf de regie hebben over hoe zij hun werk doen.

Dan leveren ze de beste kwaliteit van zorg aan de cliënt. Daarom werken we in zelforganiserende teams.
Zij gaan uit van deze kernprincipes:

  • zuiver in denken en doen;
  • mens centraal;
  • toekomstgericht.


Als eigen regie je uitgangspunt is, wordt de ondersteuning aan cliënten steeds meer coaching. De invloed van cliënten op de organisatie van RIBW GO wordt steeds groter: het aantal lokale partnerberaden groeit. Cliënten nemen ook zelf deel aan overleggen in de wijk en met de gemeente.