Versterken netwerk

Het hebben van een sociaal netwerk (familie, vrienden, bekenden, buren, mantelzorgers, vrijwilligers) is voor elke inwoner een belangrijk onderdeel van zijn of haar leven. Mensen met psychiatrische problemen zijn vaak beperkt in hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ze hebben vaak moeite met het behouden van sociale contacten. Ze hebben steun nodig, maar die komt vaak niet uit de eigen sociale omgeving. Het persoonlijk netwerk is vaak heel klein geworden. Familie, vrienden, collega’s en bekenden uit vrije tijd zijn uit beeld geraakt of hebben zich vanwege conflicten, onmacht en onbegrip teruggetrokken. Soms heeft iemand zelf het contact verbroken. Het netwerk beperkt zich dan tot professionals en medecliënten.

RIBW GO brengt het netwerk van de cliënt in kaart en zet waar mogelijk in op versterking en uitbreiding ervan. Het valt iemand vaak moeilijk om zelfstandig oude contacten te vernieuwen of nieuwe contacten te leggen. Onze goede kennis van de sociale kaart in de gemeente komt ons daarbij van pas om zoveel mogelijk voorzieningen in de wijk daarbij in te zetten.

Waar nodig kunnen we het netwerk en mantelzorgers toerusten om om te gaan met het ziektebeeld van hun naaste.

 

Contact: HRM opleidingsadviseur 038-4556555, personeelsadministratie@ribwgo.nl