Basiscursus Psychopathologie

Als medewerker in het sociaal domein ondersteun je mensen in hun vraag of probleem. Dat kunnen ook mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen zijn, al dan niet gediagnostiseerd of behandeld. Daarbij heb je oog voor de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de wijkbewoner en zijn netwerk/omgeving. In de aanpak kom je vragen of problemen tegen waarvan je je afvraagt of dit psychische of psychiatrische problemen zijn. Wat is de invloed daarvan op iemands gedrag en dagelijks leven? Hoe kun je als professional daar het beste mee omgaan? In welk perspectief kun je de gestelde vraag of het probleem plaatsen?

Wat werkt wel en wat werkt niet bij psychische aandoeningen?

In de workshop ’psychopathologie – basis’ leer je:

 - te herkennen met welk psychiatrisch ziektebeeld je te maken hebt

 - wat de kenmerken zijn van de meest voorkomende stoornissen

 - te begrijpen welke impact op welke levensterreinen een psychiatrisch ziektebeeld kan hebben

 - basistips om om te gaan met inwoners met deze ziektebeelden

 - inschatten wat iemand en zijn omgeving nodig hebben

 en hoe je daar vanuit je eigen rol als professional een bijdrage aan kunt leveren.


Meer informatie? Bekijk de flyer.

Voor meer informatie:
HRM opleidingsadviseurs 038-4556555, personeelsadministratie@ribwgo.nl