Partnerberaden

Het Partnerberaad is bedoeld om de ondersteuning van RIBW GO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van cliënten. Het is de formele vorm van overleg tussen cliënten en de wijkteams op lokaal niveau.

Iedere gemeente heeft vaak één Partnerberaad waarin verschillende wijkteams samenwerken. Grotere steden hebben soms voor ieder stadsdeel een eigen Partnerberaad. Het Partnerberaad organiseert activiteiten voor cliënten van de verschillende wijkteams. Zo nemen Partnerberaden bijvoorbeeld het initiatief om een buurtcirkel te starten, zodat cliënten elkaar onderling kunnen helpen. Maar ze regelen ook voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen voor eigen cliënten. Of cliënten geven zelf voorlichting aan belangstellenden.

Goed contact met de buurt is belangrijk en daarom organiseert een Partnerberaad bijvoorbeeld ook een barbecue of burendag. Het Partnerberaad is een belangrijke gesprekspartner voor organisaties waar RIBW GO mee samenwerkt. Zo onderhouden ze contact met andere zorgorganisaties, de gemeenteraad, de wethouder en de Wmo-raad.

Het Partnerberaad komt regelmatig bijeen om ideeën, oplossingen en initiatieven te bespreken. Hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt, dat het team en de cliënten samen uitvoeren. Van ieder Partnerberaad gaan één cliënt en één professional als afgevaardigde naar de Overlegtafel van Partnerberaden.