Overlegtafel van Partnerberaden

Een Overlegtafel van Partnerberaden bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale Partnerberaden. Per lokaal Partnerberaad nemen een cliënt en een professional deel aan de Overlegtafel van Partnerberaden.


RIBW GO heeft in drie gebieden een Overlegtafel van Partnerberaden:
- Noordwest Overijssel
- Midden Overijssel
- Zuidoost Overijssel 

Overlegtafels van Partnerberaden hebben een belangrijke rol. Zij geven de signalen afkomstig uit de Partnerberaden door aan de Centrale Cliëntenraad. Op deze manier maken zij onderwerpen bespreekbaar. Leden van de Overlegtafels van Partnerberaden nemen gemeenschappelijke thema's ook weer mee terug naar het Partnerberaad in hun eigen gemeente of stadsdeel om ermee aan de slag te gaan.