Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van RIBW GO. Het is namens cliënten de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en besluiten. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de drie Overlegtafels van Partnerberaden.

Contact
Centrale Cliëntenraad