Partnerschap

Cliënten en begeleiders zijn samenwerkingspartners bij de ondersteuning. Of zoals cliënten en medewerkers zeggen: 'we zijn, elk vanuit onze eigen rol, evenwaardig en samen zoeken we naar oplossingen'.

Om te zorgen dat dit partnerschap goed loopt is het belangrijk dat cliënten en professionals met elkaar praten. Partnerschap kent daarom de volgende drie vaste vormen van overleg:
- Partnerberaden
- Overlegtafels van Partnerberaden
- Centrale Cliëntenraad (CCR)

Het gaat om mee-praten en ook
- mee -denken
- mee -adviseren
- mee -beslissen
- mee -regisseren (ondersteuningsplan)

Naast de vaste overlegvormen zijn er ook huiskameroverleggen in de beschermende woonvormen en open overleggen voor alle deelnemers van werkstations en dagactiviteitencentra.

Voor informatie over of contact met een partnerberaad kies gemeente bij 'Contact'.