Samenwerkingsconvenant

RIBW Groep Overijssel neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties.

De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.