Naastbetrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad behartigt de belangen van de naastbetrokkenen. De Raad bestaat uit naastbetrokkenen van cliënten die bij RIBW GO in begeleiding zijn en is een directe gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Ze geeft haar mening en adviseert over het beleid en ontwikkelingen van RIBW GO. Ook signaleert ze wensen, zorgen en problemen van naastbetrokkenen (en cliënten) en werkt aan een oplossing daarvoor.