Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor RIBW GO een belangrijk onderwerp. We zetten ons graag in voor een zo duurzaam mogelijke toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de samenleving waarin wij wonen, werken en leven. Dat past in onze visie op een zorgzame samenleving. Daarom leveren we op verschillende vlakken een bijdrage aan duurzaamheid en blijven we ook bij aanpassing van beleid kritisch kijken naar mogelijkheden om bij te dragen aan duurzaamheid. Dat geldt zowel het milieu als de leefomgeving waar we werken aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en cliënten.

Digitaal en flexibel werken 
We werken zoveel mogelijk digitaal en ook steeds meer vanuit huis, om het papiergebruik en het aantal woon-werk en dienstkilometers flink te reduceren. Er is een fietsplan om medewerkers te stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan en thuiswerkbeleid wordt geformaliseerd.

Energie & Afval
Onze energie leverancier is Greenchoice, zij leveren 100% groene energie voor al onze gebouwen.  
Voor bestaande individuele woningen vanuit de sociale huursector doen we mee in projecten rond het aanbrengen van zonnepanelen. Waar mogelijk kiezen we bij vervangingen voor duurzame varianten, zoals ledverlichting, bewegingssensoren waardoor verlichting automatisch uitschakelt als er geen mensen aanwezig zijn, gebruik van doorstroombegrenzers en waterbesparende douchekoppen, gebruik van slimme meters waardoor monitoring per gebouw inzichtelijk is voor de Energie Prestatie.
RIBWGO stimuleert en motiveert bewoners en medewerkers om hun afval zoveel als mogelijk te scheiden.
Bij nieuwbouw werken we samen met partners die duurzaam bouwen.

Op onze werkplekken proberen we zo energieneutraal mogelijk te werken:

  • Gebruik 100% groene stroom datacenters werkplek
  • De grootste leverancier van RIBW GO is KPN en zij werken energieneutraal
  • Er wordt kritisch gekeken naar alle energieverbruikende apparatuur. Bij ons datacenter in Aalsmeer wordt de warmte die het datacenter iedere dag uitstoot gebruikt voor het warmhouden van de noodstroomvoorziening. Het leverde in Aalsmeer een energiebesparing op van 85% op de noodaggregaten.
  • Hergebruik hardware. Deze worden opnieuw ingezet voor eventueel cliënten of onderdelen van hardware worden gerefurbished. 


People
RIBW GO heeft zich gecommitteerd aan een inspanningsverplichting voor werknemers die een afstand hebben op de arbeidsmarkt, de ‘Social Return Of Investment’ (SROI) verplichting. Gemeenten hanteren de norm van 5%, deze halen wij ruim. Wij bieden werk voor kwetsbare groepen (social return). RIBW GO bereidt zich voor op een toename van aandacht en inzet op het gebied van zinvolle daginvulling en werk. Hiervoor is een beleidsplan geschreven en worden inmiddels contacten gelegd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (participatieplekken, sponsoring, etc).

Profit
RIBW GO is een stichting zonder winstoogmerk. Om het budget direct ten goede te laten komen aan de begeleiding, is het streven naar een zo laag mogelijke overhead. Daarnaast zet RIBW GO zich ook in richting de vele lokale serviceclubs om zodoende zowel specifieke inzet van aanwezige deskundigheid als ook additionele middelen te genereren.