Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van RIBW GO. Het is namens cliënten de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. 
De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en besluiten. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de drie Overlegtafels van Partnerberaden

In deze Overlegtafel van Partnerberaden zitten afgevaardigden van de Partnerberaden. Het Partnerberaad is de formele vorm van overleg tussen cliënten en de wijkteams op lokaal niveau, bedoeld om de ondersteuning van RIBW GO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van cliënten.