Online intervisie: cliëntgestuurde inzet

16-06-2020 13:57

Samen lukt het ons wel! Dat is de slogan van Nederland in coronatijd. Maar in de begeleiding van mensen die hulp nodig hebben zetten we vooral in op professionals en laten we de mogelijkheden van de ‘gewone’ ander nog te veel liggen. Dat is onnodig duur, werkt stigmatiserend, en zet begeleidingscapaciteit onder druk. Dat kan echt anders, slimmer en goedkoper.
De (ambulante) zorg stond al onder druk door lage tarieven, weinig beschikbaar gekwalificeerd personeel, hoge productiviteit en veel administratieve last. Toen kwam corona naar Nederland. Dit heeft tot verandering geleid in de zorg, de reistijd nam af, beeldbellen heeft een vlucht genomen en de overleg- en vergadertijd werd minder.

Naast de grote negatieve impact die de coronacrisis op ons heeft, zien we dus ook positieve veranderingen. RIBW Groep Overijssel is al langere tijd bezig met de ontwikkeling van een zorgapplicatie die deze verandering faciliteert en versterkt. De applicatie stelt de cliënt in staat zelf regie te nemen over de zorg die nodig is. Hierbij kan de cliënt ervoor kiezen wanneer hij zorg wil, van wie hij dat wil, op welke locatie en hoe hij dat wil. De zorgapplicatie verdeelt en registreert de vragen. Deze verandering heeft grote impact op de traditionele manier van ambulante begeleiding. Gedurende de implementatie ervaart RIBW GO dat er draagvlak is voor de applicatie, maar dat de gedragsverandering van medewerkers veel aandacht vraagt. Meer informatie over de applicatie vindt u op www.mijnportaal.care.

Programma
Tijdens een online intervisie (onder begeleiding van Q-consult) willen we graag met andere organisaties ervaringen en gedachten uitwisselen over de ontwikkeling van E-health toepassingen en de bijkomende gedragsverandering en cultuuromslag. We zijn benieuwd naar de ervaringen en (on)mogelijkheden die jullie zien rond de volgende vragen: 

  1. Daadwerkelijk eigen regie bij de cliënt, wie heeft het stuur?
  2. Inhoud vs. bedrijfsvoering, win-win?
  3. Implementatie E-health of adoptie en gedragsverandering?

Voor wie?
Beleidsmakers, gedragswetenschappers, directeuren en bestuurders.

Wanneer?
Datum: 30 juni 2020
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Locatie: Online

Aanmelden
We hopen op uw deelname om zo nieuwe inzichten op te halen, ideeën uit te kunnen wisselen en van elkaar te kunnen leren. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar k.vanommen@ribwgo.nl.

Deelname is kosteloos.

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&cHash=f85f18464cc192289734509e1cbb2489