Zorgapplicatie MijnRIBW.nl versneld beschikbaar voor ggz-instellingen

16-04-2020 11:08

RIBW Groep Overijssel stelt haar zorgapplicatie versneld beschikbaar aan ggz-instellingen 

 

Door inzet van het platform kan de druk op de zorg worden verlicht

 

RIBW Groep Overijssel stelt haar platform versneld beschikbaar aan collega-instellingen. Via het platform wordt de cliënt in staat gesteld om zelf regie te nemen over de zorg die nodig is. Hierbij kan de cliënt ervoor kiezen om een professional in te schakelen, maar ook de inzet van het eigen netwerk valt tot de mogelijkheden. De druk op de zorg(vraag) kan zo significant verlaagd worden. 

De nieuwe subsidieregeling (Set-COVID19) maakt het mogelijk om als organisatie in één keer meerdere teams met 300 cliënten in totaal tot het einde van het jaar middels dit platform te ondersteunen. Omdat het gericht is op het bieden van continuïteit in de zorg, valt het platform volledig binnen de kaders van de subsidienorm. 

Het platform dat binnen RIBW GO tot MijnRIBW.nl is gedoopt, kan eenvoudig worden afgestemd op de naam en vormgeving van andere organisaties.  

Zodra een cliënt een begeleidingsvraag stelt, komt deze vraag bij alle begeleiders in zijn netwerk terecht. De cliënt geeft aan hoe hij (of zij) begeleiding wil (telefonisch, beeldbellen, face-to-face op locatie), en wanneer hij begeleiding wil. De begeleider die tijd heeft, accepteert de vraag en heeft direct een afspraak met de cliënt gepland staan. De cliënt ontvangt een sms met een bevestiging dat zijn vraag is geaccepteerd en dat er op de afgesproken tijd contact met hem wordt opgenomen. Het contact verloopt via de eigen kanalen zoals WhatsApp, telefonisch contact of een eigen screen-to-screen app. In ieder team is er een coördinator die zicht heeft op de openstaande vragen en op de cliënten die geen vragen stellen, zodat iedereen altijd de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Het geeft de professionals de ruimte om hun methodische vakmanschap ten volle te benutten.

Jan-Willem Bedeaux en Ina Huesken (Raad van Bestuurder RIBW GO): “We zien dat de druk op de zorg in deze tijden enorm toeneemt. Dat vereist dat we slimmer omgaan met de middelen die we al hebben, waarbij wij onverminderd de verantwoordelijkheid hebben om de juiste begeleiding te leveren. We vinden het vanzelfsprekend en zijn blij dat we collega-instellingen nu ook kunnen helpen”.

Bram van den Esker (Regiomanager en Projectleider MijnRIBW) “We zijn jaren bezig geweest met de ontwikkeling en sinds 2019 is het operationeel binnen de organisatie. We krijgen van zowel cliënten als medewerkers zeer positieve reacties op deze nieuwe manier van werken.“

RIBW GO heeft het platform samen met RoamlerCare ontwikkeld. Roamler is gespecialiseerd in het veranderen van werk en heeft daarnaast de ontwikkeling van het platform gerealiseerd. Meer informatie vindt u op www.MijnPortaal.care
 

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&tx_ttnews%5Btt_news%5D=180&cHash=185a080847a7e8b07176ac94976357ec