RIBW Groep Overijssel en corona: dit is wat wij doen

17-03-2020 16:40

Voor heel Nederland zijn maatregelen van kracht om verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Om de gezondheid van onze medewerkers, cliënten, bezoekers en vrijwilligers te beschermen scherpen wij onze maatregelen, naast de al eerder genomen (preventieve) maatregelen aan. Ons uitgangspunt is dat wij de ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen zoveel mogelijk blijven waarborgen, rekening houdend met de adviezen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid.

Beperkt fysiek bezoek
-    De ondersteuning van onze cliënten gaat door, maar zoveel mogelijk op afstand via bellen en videobellen. 
-    Wanneer persoonlijk contact noodzakelijk is, volgen wij de hygiënemaatregelen en houden wij 1,5 meter afstand van elkaar. 
-    Onze locaties zijn tot en met 6 april gesloten voor bezoekers en vrijwilligers.
-    Het bezoeken van een cliënt in een zelfstandige woonruimte raden wij dringend af en wij vragen naasten om op andere manieren in contact te blijven (telefonisch of via videobellen.

Werken en Leren (dagbesteding)
Van iedereen in Nederland wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Zo gaan wij ook met onze dagbestedingslocaties om. Dat betekent dat cliënten die bij ons dagbesteding hebben niet naar hun werk gaan. Aan cliënten die ergens anders werken en die bij ons beschermd wonen of andere cliënten als huisgenoten hebben, vragen wij ook om niet naar het werk of externe dagbesteding te gaan. Uiteraard in overleg met de eigen werkgever. Dit is in het belang van de gezondheid van henzelf, de gezondheid van de medebewoners en onze medewerkers. 

Nieuwe cliënten
Nieuwe aanmeldingen verlopen online www.ribwgo.nl/lokaal-aanmelden.html en de intakegesprekken doen wij telefonisch. Voor cliënten die momenteel wachten op een plaatsing in één van onze locaties: dit wordt uitgesteld tot in ieder geval 6 april. Cliënten worden hiervan op de hoogte gebracht door hun contactpersoon.

Bezetting kantoren 
De bezetting op de kantoren van RIBW Groep Overijssel hebben wij tot het noodzakelijk minimum teruggebracht. Onze medewerkers werken thuis en zijn oproepbaar indien nodig. 

Wij beseffen dat dit voor iedereen een uitzonderlijke situatie is. Juist in deze tijden vinden wij het belangrijk dat we extra omzien naar elkaar. Samen komen we verder. Wij blijven de continuïteit van onze begeleiding aan psychisch kwetsbare mensen, zowel ambulant als op onze (Beschermd Wonen)- locaties zo goed mogelijk waarborgen. 
 

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&tx_ttnews%5Btt_news%5D=179&cHash=45ba85ed0c72c7882bf37300a4ffcf97