Verantwoordelijkheden m.b.t. begeleiding en handhaving

04-03-2020 09:16

Net als vele branchegenoten hebben ook wij als RIBW Groep Overijssel gemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden van de organisaties en autoriteiten en die betrokken zijn bij maatschappelijke trajecten op het gebied van participatie, begeleiding en opvang. Graag geven we in dit statement een korte weergave van de verschillende rollen. 

Beschikking 
Voordat iemand bij RIBW Groep Overijssel komt wonen, heeft hij of zij een beschikking nodig. Die beschikking komt vanuit een toegangsorgaan voor beschermd wonen, dat in opdracht van de gemeente werkt, zoals het Cimot of de Centrale Toegang. Daar wordt een inschatting gemaakt of iemand ondersteuning nodig heeft. Is dat het geval, dan wordt er een beschikking afgegeven voor een bepaalde periode om bij RIBW Groep Overijssel te wonen.

Begeleiding bij wonen, werken, leren of leven
RIBW Groep Overijssel is verantwoordelijk voor de begeleiding van psychisch kwetsbare mensen bij het wonen, werken en leren of leven. Ons uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf vorm kunnen (leren) geven aan hun dagelijks leven. De mensen die wij begeleiden kunnen (nog) niet zelfstandig wonen, maar zijn hard op weg naar meer zelfstandigheid. Ze hebben alleen een steuntje in de rug nodig. Dat kan kort zijn, of langer omdat hun situatie daar om vraagt. Waar dat kan, helpen familie, vrienden en vrijwilligers uit de buurt ons. Wij ondersteunen onze bewoners onder andere op het gebied van:

- financiën 
- vrije tijd 
- werken of leren 
- dagelijks leven 
- structuur 

Veiligheid en leefbaarheid
Waar het gaat om veiligheid en leefbaarheid van een wijk, stad of regio, ligt de verantwoordelijkheid bij de politie. De agenten die dagelijks op straat en op kantoor aanwezig zijn, zijn de personen die ingeschakeld worden voor het verlenen van hulp en het handhaven van wetten en regels.

Mensen die bij ons en bij andere RIBW’s wonen, zijn net als iedere inwoner van Nederland onderdeel van onze samenleving. Voor hen gelden dan ook dezelfde regels, normen en waarden als voor iedereen, ook op het gebied van handhaving door de politie.
 

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&cHash=b858ee3742737f5806faf80dc05459e0