RIBW Groep Overijssel sluit vier locaties dagbesteding

17-10-2018 15:22

ZWOLLE - RIBW Groep Overijssel is voornemens om per 1 januari 2019 vier dagbestedingslocaties te sluiten. Het gaat hierbij om de Werkelaar in Zwolle, Noaberhuus in Dalfsen, Dagbesteding Steenwijk en Kampen Activiteiten Centrum. Het betreft een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur en is voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

RIBW GO heeft  verschillende dagbestedingslocaties in eigen beheer. Van de elf locaties zijn de vier  eerder genoemde locaties  verlieslatend.  De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan verbeterplannen maar dit  heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om de vier locaties te sluiten. De zeven overige dagbestedingslocaties blijven wel open.  De organisatie heeft  de medewerkers  en de cliënten van de verschillende locaties op woensdag 17  oktober geïnformeerd over het besluit.

Met de cliënten en vrijwilligers, waarvan de dagbesteding gaat sluiten, wordt gezocht naar een passend alternatief. Hierin staat de zorg voor de cliënt centraal. Met de betreffende medewerkers  zal gekeken worden naar andere werkmogelijkheden binnen de organisatie.  Medewerkers worden hier conform het Sociaal Plan in begeleid.  Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. 

RIBW Groep Overijssel vindt werken als onderdeel van herstel een belangrijk speerpunt. Eén van de randvoorwaarden hierbij  is dat de locaties voor dagbesteding  financieel gezond zijn. De organisatie acht het daarom van belang om nu te handelen om zo een toekomstbestendige organisatie te zijn, die voorop loopt op het gebied van wonen, werken en leren.

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=173&cHash=694858650237768a1db2b8050af6a320