RIBW Groep Overijssel zoekt: leden Naastbetrokkenenraad (zes uur per maand)

23-05-2018 15:17

Wat is en doet de Naastbetrokkenenraad?
De Naastbetrokkenenraad is een adviesorgaan binnen RIBW GO dat de belangen van naastbetrokkenen behartigt en goed naastbetrokkenenbeleid stimuleert als integraal onderdeel van de kwaliteit van zorg. Bij RIBW GO gebruiken we het woord naastbetrokkenen of naasten in plaats van familie. Want mensen die dicht bij de cliënt staan, zijn niet altijd familieleden. Dat kunnen ook vrienden, kennissen, buren of collega’s zijn. De raad bestaat uit naastbetrokkenen van cliënten die begeleiding krijgen van RIBW GO. De raad heeft bij voorkeur minimaal acht leden. Voor de raad willen we een goede spreiding over het werkgebied. Ook zijn diverse vormen van begeleiding (wonen,ambulant, werken en leren) erin vertegenwoordigd. De Naastbetrokkenenraad is een directe gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Functieomschrijving Als lid van de Naastbetrokkenenraad denk je mee vanuit het oogpunt van naasten. Je geeft je mening en je adviseert over het beleid van en de ontwikkelingen binnen RIBW GO. Je signaleert wensen, zorgen en problemen van naasten (en cliënten) en werkt aan een oplossing ervan. Je zet je in voor het verbeteren van de betrokkenheid van naasten bij de begeleiding van cliënten. Je vertegenwoordigt
naasten zowel binnen als buiten de organisatie door het delen van ervaringen, het afstemmen van wederzijdse verwachtingen (beleid versus praktijk) en het opzetten van naastbetrokkenencontact
waar nodig.

Functie-eisen
• Je hebt - vanuit ervaring - oog voor de collectieve belangen van naastbetrokkenen; je kent de invloed die mantelzorg heeft op je eigen leven.
• Je hebt voldoende afstand van je eigen situatie genomen en kunt daarmee de belangen van andere naastbetrokkenen goed onderkennen.
• Je denkt mee om het beleid op het gebied van naastbetrokkenen vorm en inhoud te geven en daarmee de kwaliteit te verbeteren.
• Je bent bereid je in te lezen in notities en verslagen.
• Je onderschrijft de kernwaarden van RIBW GO (zie hieronder) en voert het lidmaatschap van de raad uit zonder last of ruggenspraak.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vrijwillig lidmaatschap voor de duur van maximaal drie jaar, met de mogelijkheid dit eenmaal te verlengen. RIBW GO biedt een onkostenvergoeding en een vrijwilligersbijdrage. Informatie
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Jurjen Mensink, adviseur Naastbetrokkenenraad (06 - 12 06 67 54) of met Elske Mooijman, voorzitter Naastbetrokkenenraad
(06 - 19 72 22 96).

Aanmelden
Wil jij samen met anderen medezeggenschap van naastbetrokkenen een duidelijke plek geven binnen RIBW GO? Meld je dan bij Jurjen Mensink, adviseur Naastbetrokkenenraad (06 - 12 06 67 54,
naastbetrokkenenraad@ribwgo.nl). Na je reactie krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

RIBW Groep Overijssel
RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychische/psychiatrische beperking.
Meedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken aan herstel of het evenwicht bewaren: met ondersteuning lukt het hen. RIBW GO biedt die ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd. Ook begeleiden we mensen op het gebied van werken en leren. De kernwaarden die RIBW GO hanteert zijn: zuiver in denken en doen, mens centraal en toekomstgericht.

We werken met ruim 800 medewerkers op diverse locaties in Overijssel, ondersteund door medewerkers van de servicediensten. RIBW GO is een lerende organisatie. Ontwikkeling is bekwaam
worden én bekwaam blijven. Daarom stimuleren en bevorderen we de deskundigheid van onze medewerkers, bijvoorbeeld met een opleidingsbudget en e-learning. RIBW GO werkt met zelforganiserende teams. Dit betekent dat elk team verantwoordelijk is voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, de deskundigheid en de ontwikkeling van het team.

Delen via e-mail

https://www.ribwgo.nl/nieuws/actueel/nieuws-bericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&tx_ttnews%5Btt_news%5D=166&cHash=dc66f288819700ef1672c3569b2d4e04