Alles wat we doen, is gericht op het meedoen van kwetsbare burgers. Onze kernprincipes– zuiver in denken en doen, de mens centraal en toekomstgericht – geven richting aan ons...

Wat is en doet de Naastbetrokkenenraad?De Naastbetrokkenenraad is een adviesorgaan binnen RIBW GO dat de belangen van naastbetrokkenen behartigt en goed naastbetrokkenenbeleid...

Week van zorg en welzijn, 12 - 17 maart 2018

Bij de Academie voor Zelfstandigheid (avZ) in Almelo hebben drie studenten het certificaat behaald voor de training Sociale vaardigheden. Van harte gefeliciteerd!De avZ heeft veel...