NAASTBETROKKENENBIJEENKOMST Met gastspreker Loes Everts van de Dynamische Driehoek OVER HET HERSTEL VAN CLIENTEN EN NAASTBETROKKENEN & HET WERKEN IN...

RIBW GO heeft wat te vieren. We hebben namelijk het ISO 9001:2015-certificaat behaald! Dit certificaat laat zien dat we in staat zijn te doen wat we zeggen, te zeggen wat we doen...

Alles wat we doen, is gericht op het meedoen van kwetsbare burgers. Onze kernprincipes– zuiver in denken en doen, de mens centraal en toekomstgericht – geven richting aan ons...

Wat is en doet de Naastbetrokkenenraad?De Naastbetrokkenenraad is een adviesorgaan binnen RIBW GO dat de belangen van naastbetrokkenen behartigt en goed naastbetrokkenenbeleid...