Naastbetrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad is een medezeggenschapsorgaan binnen RIBW GO dat de belangen van de naastbetrokkenen behartigt. De Raad bestaat uit naastbetrokkenen van cliƫnten die bij RIBW GO in begeleiding zijn en is een directe gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

Ze geeft haar mening en adviseert over het beleid en ontwikkelingen van RIBW GO. Ook signaleert ze wensen, zorgen en problemen van naastbetrokkenen (en cliƫnten) en werkt aan een oplossing daarvoor.

Meer informatie? Of heb je een vraag aan de Naastbetrokkenenraad? Mail dan naar naastbetrokkenenraad@ribwgo.nl. Of bel 088 - 825 0010 en vraag naar Jurjen Mensink.