Goed overleg met naastbetrokkenen heel waardevol

“Je kunt je kind wel tot z’n vijftigste bij je houden, maar daar schiet je als ouders niets mee op. En je kind is er ook niet bij gebaat,” vertelt Jos de Lange uit Steenwijk. “Onze zoon Joep (27) woont sinds eind 2010 in de woonvorm aan de Parade, in de voormalige Van den Kornputkazerne in Steenwijk. Hij heeft ADHD, autisme en een licht verstandelijke beperking. Het contact met de begeleiding en met Joep is uitstekend. Als ouders kennen wij Joep natuurlijk door en door. En de begeleiders moeten hem leren kennen. Dan is goed overleg heel waardevol.”

“Joep kreeg in het begin veel begeleiding. Hij moest ook veel leren: zelf opruimen, koken, de was doen. En dat in combinatie met zijn werk of dagbesteding,” blikt Jos terug. “Langzamerhand is de begeleiding afgebouwd. Ja, en dan zie je wel eens dingen waarvan je denkt: ‘kan dat niet anders’. Een vol aanrecht bijvoorbeeld of een kamer die al heel lang niet opgeruimd is. Als ons iets opvalt als we bij Joep op bezoek zijn, dan kaarten we dat aan bij de begeleiders. We vragen of zij ook zien wat ons is opgevallen. En zo ja, dan gaan we in gesprek hoe dit beter kan.”

Driehoek
“Soms is dat een gesprek met de begeleider, soms een gesprek waar Joep ook bij is. Deze gesprekken in de driehoek tussen cliënt-naasten-begeleider vind ik heel waardevol, want het uitgangspunt is ervoor te zorgen dat Joep steeds beter leert zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. Wij hopen dat Joep op termijn zelfstandig kan wonen met ambulante begeleiding. Voor nu is het heel fijn dat hij zich kan ontwikkelen op deze mooie, vertrouwde plek aan de Parade.”