Corona

We leven in bijzondere tijden en dat vraagt wat van ons allemaal. Ook voor jou als naaste kunnen wij ons voorstellen dat het vreemde tijden zijn. Als RIBW Overijssel volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Onze professionals wegen steeds opnieuw af wat er mogelijk is binnen de huidige richtlijnen. Daarbij wordt gekeken of bijvoorbeeld face-to-face contact verantwoord is, of dat andere vormen van contact meer geschikt zijn zoals beeldbellen.Tot op heden gaat de ondersteuning van cliënten gewoon door, met in achtneming van de geldende maatregelen. Dat geldt ook voor groepsactiviteiten (1,5 meter afstand en maximaal 30 personen voor zover de ruimte dit toelaat).

Bezoek
Voor het ontvangen van bezoek volgen wij de landelijke richtlijn. Dat houdt momenteel in dat een client maximaal één persoon, m.u.v. begeleiders en mantelzorgers, per dag mag ontvangen, en maximaal één keer per dag ergens op bezoek mag. We willen je vragen om bij het bezoeken van je naaste onderstaande hygiënemaatregelen te volgen. Bespreek ook samen met je naaste wat er binnen de richtlijnen mogelijk is en hoe jullie invulling willen geven aan het bezoek. Wees hierin creatief. Wat kan er wel? Denk bijvoorbeeld aan samen een wandeling maken in de natuur waar voldoende ruimte is om afstand te houden.   

Hygiënemaatregelen
- Houd 1,5 meter afstand tot anderen
- Was vaak je handen
- Hoest en nies en in je elleboog

Onze locaties zijn geen publieke binnenruimte. Het dragen van een mondkapje wordt daarom niet verplicht gesteld. Het staat overigens alle medewerkers, cliënten en/of bezoekers vrij om een mondkapje te dragen wanneer zij zich daar veiliger bij voelen.

De Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenraad is er voor naasten van mensen die wonen bij en/of ondersteuning krijgen van RIBW Overijssel. Misschien heb je als naaste momenteel zorgen, of vragen die je graag aan iemand wil stellen. De Naastbetrokkenenraad is er voor je en kan met je meedenken in deze bijzondere tijd.