Naastbetrokkenen

Naastbetrokkenen zijn belangrijk bij jouw herstelproces. We vinden het vanzelfsprekend dat begeleiders en voor jou belangrijke anderen (naastbetrokkenen*) goed samenwerken. Hierbij staan jouw wensen en jouw vraag centraal.

RIBW GO vindt het belangrijk de belangen van naastbetrokkenen goed te behartigen, zodat zij kunnen meepraten. Dat is geregeld in de Naastbetrokkenenraad.

Overleg met cliënt
We bespreken met jou en je naasten welke rol de naastbetrokkenen willen en kunnen hebben in jouw herstelproces. Contact met naastbetrokkenen vindt altijd in overleg met jou plaats. En als je geen contact wil met naastbetrokkenen, dan respecteert RIBW GO dat. Wel brengt de begeleider dit op diverse momenten tijdens de begeleiding opnieuw ter sprake.

* Bij RIBW GO gebruiken we het woord naastbetrokkenen in plaats van familie. Want mensen die dicht bij de cliënt staan, zijn niet altijd familieleden. Dat kunnen ook vrienden, kennissen, buren of collega's zijn.