Klachtenregeling

Niet tevreden? Laat het ons weten! Het woord klacht klinkt negatief. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Door het indienen van een klacht kunt u aangeven wat er volgens u kan verbeteren in de zorg.

Hoe kun je een klacht indienen? Hiervoor is er het volgende schema  gemaakt. Deze geldt voor alle cliĆ«nten die ondersteuning krijgen of hebben gehad van RIBW GO. Ook naastbetrokkenen kunnen een klacht indienen. Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe klachtenregeling van toepassing. 

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging van RIBW GO of een gedraging van een persoon die voor RIBW GO werkzaam is of is geweest.


Een klacht indienen

Een klacht kun je schriftelijk indienen bij het team waar je door wordt begeleid of bij de klachtenfunctionaris. klachtenfunctionaris@ribwgo.nl  of bel 06 29 36 57 35. Of maak gebruik van de mogelijkheid om alvast een melding te doen via een functionaris van RIBW GO via info@ribwgo.nl of 088-825 00 10. Die stuurt de melding door aan de klachtenfunctionaris.


De klachtencommissie 

De klachtenfunctionaris is door de RIBW GO aangewezen om vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie klagers te voorzien van informatie, advies en bijstand teneinde een klacht in te kunnen dienen en die klagers en aangeklaagden begeleidt bij het (zo mogelijk) oplossen van problemen en/of herstel van de relatie.

Kom je er niet uit met je team en de klachtenfunctionaris dan kun je je klacht schriftelijk  indienen bij de klachtencommissie. Je kunt hierbij worden ondersteund door de klachtenfunctionaris als je dat wilt.

 

De klachtencommissie is te bereiken via:

Ambtelijk secretaris klachtencommissie

Postbus 5003

7400 GC Deventer

E klachtencommissie@dimencegroep.nl

T 0570 680 852