Intensieve begeleiding

Intensieve begeleiding bij beschermd wonen biedt nieuwe mogelijkheden voor uitstroom van mensen met een forensische achtergrond en voor mensen met zeer complexe psychiatrische problematiek die geen intramurale behandeling meer ondergaan in een behandelinstelling.

Het blijkt dat voor mensen die uitstromen uit een (forensische) kliniek de overgang van begrenzing naar de grotere vrijheid groot kan zijn. Bij intensief beschermd wonen ontwikkelt zich een woonketen, variĆ«rend in de mate van controle en toezicht versus zelfstandigheid.