Peer support

Het ontmoeten van en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemde geeft het gevoel van herkenning en erkenning. Wij vinden dit gevoel belangrijk bij de ontmoetingscentra en daarom zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig op het ontmoetingscentrum. Zo kan je laagdrempelig contact maken met iemand die ervaring heeft met psychische kwetsbaarheid.

Maar je kan hier zelf ook een bijdragen leveren aan andere. Aan de stamtafel waar iedereen komt, vindt de ontmoeting plaats en komen ideeën tot stand. Door vrije ruimte te bieden kan je deze ideeën zelf ontplooien. Los van de geplande en doelgerichte activiteiten kun je invulling geven van het programma op het ontmoetingscentrum. Je organiseert zelf activiteiten met en voor anderen. Hier ben je vrij om te ontdekken en te experimenteren waar je talenten liggen. Diagnose en symptomen zijn ondergeschikt.