Ontmoetingscentrum

Vanuit huis is het lastig om je meer aan de maatschappij verbonden te voelen of om een netwerk op te bouwen. Het ontmoetingscentrum is een veilige plek in de wijk of gemeente waar je hier aan kunt werken. Iedereen kan vrij binnenlopen, ook buurtbewoners. Je kunt meerdere dagen per week naar het centrum komen voor activiteiten. Ook kwetsbare burgers uit de wijk of gemeente kunnen gebruik maken van het ambulante aanbod. Cliënten (en evt. naastbetrokkenen) krijgen ondersteuning van een klein team begeleiders, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers op één laagdrempelige plek in de wijk of gemeente. 

Het centrum biedt een gevarieerd totaalpakket aan ondersteuning en richt zich op sociale integratie, educatie, psychische en praktische ondersteuning op maat. In de vorm van peersupport, groepsaanbod, trainingen, informatiebijeenkomsten en evt. individuele gesprekken. Met als resultaat dat je zelfstandig en mogelijk langer in de eigen woonsituatie kan blijven wonen. Bovendien integreer je in de wijk of gemeente door het ontmoeten van buurtbewoners.