Netwerk

Als je psychisch kwetsbaar bent kan het zijn dat de relaties met je naasten onder druk zijn komen te staan en dat het ontbreekt aan een netwerk. Dit terwijl een sterk en betekenisvol netwerk om je heen juist een positieve invloed kan hebben op je leven en zelfstandigheid.

Daarom ondersteunen wij jou met het versterken, uitbreiden of beter inzetten van een netwerk. Dit kan doormiddel van methodes waar wij samen met jou je netwerk in kaart brengen en het netwerk optimaal kan worden meegenomen in jouw herstel proces.

Ook kan je deelnemen aan een Doe Mee groep. Meedoen aan een Doe Mee groep betekent dat je in een groep iets voor elkaar gaat betekenen. Doe Mee betekent dat mensen een rol te vervullen hebben, ergens bij horen in hun eigen woonomgeving. En hun netwerk uitbreiden. Wellicht ontstaan (diepgaande) vriendschappen. Het houdt voor iedereen weer wat anders in. Kunnen praten met iemand, samen naar de tandarts gaan, boodschappen doen, een mooie natuurwandeling maken, af en toe samen koken. Het zit ‘m soms in de kleine dingen waardoor je al heel veel voor iemand kan betekenen.