Gericht op ontwikkeling

U woont zelfstandig en krijgt begeleiding gericht op één of enkele levensgebieden.

We brengen voor alle levensgebieden in kaart wat wel en wat niet goed gaat en vervolgens zetten we in op de levensgebieden waar begeleiding het meest geboden is.

De aanpak is doelgericht van aard en is erop gericht om mensen in een betrekkelijk korte periode zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Het toeleiden naar scholing en/of werk en het hebben van een sociaal netwerk maken onderdeel uit van het traject. De nadruk ligt verder op activering en het betrekken van het sociale netwerk.